top of page

Visie op DALTON

keuzevrijheid en verantwoordelijkheid - samenwerken - zelfstandigheid - reflecteren

ERVARINGSGERICHT ONDERWIJS

DSC01937.jpg
 • Warme klassfeer

 • Aansluiten bij de leefwereld van de kinderen

 • Afwisselende werkvormen

 • Ruimte voor keuzes

REFLECTEREN EN EVALUEREN

DSC01801.jpg
 • Zelfreflectie

 • Reflecteren over het leerproces

 • Kindcontacten (kopje-theegesprek)

 • Attitudes

 • Portfolio

 • Methodegebonden, genormeerde en gestandaardiseerde tests

 • Kwaliteitszorg

VERANTWOORDELIJKHEID EN ZELFSTANDIGHEID

DSC01423.jpg
 • Eigenaarschap van leerproces

 • Zelfstandig taken plannen

 • Leren leren

 • Orde en netheid

 • Eigen werkplek kiezen

 • Uitgestelde aandacht

 • Gestructureerde vrijheid

 • Samen regels formuleren, bijsturen

 • Eten in de klas

 • Rust

OUDERPARTICIPATIE

40635168_1968525159874261_5178506587785920512_n.jpg
 • onderwijsondersteunend: voorlezen, ondersteunen ateliers, zwemouders, …

 • actieve samenwerking: oudervereniging, vervoerouders, …

SAMENWERKEN

DSC01690.jpg
 • Tussen de kinderen

 • Tussen de leerkrachten

 • Tussen de ouders

 • Op onze campus Xplus

 • Met andere participanten: de buurt, de bibliotheek, …

STRUCTUUR IN DE KLAS

DSC01863.jpg
 • duidelijke afspraken en klasregels

 • duidelijke planningsdocumenten

 • extra aandacht voor instructie

 • orde en netheid

 • leerlingen betrokken bij klasinrichting

EEN KIJKJE IN

DSC01344.jpg

DE KLEUTERKLAS

 • INLOOPMOMENT: 
  vrije keuze: klas of speelplaats

 • KRINGMOMENT: 
  kalenders, dagverloop, praatronde,…

 • ZELFSTANDIG WERK: 
  hoekenwerk, projectwerk,…

 • KRINGMOMENT: 
  reflectie

DE LAGERE SCHOOL

 • INLOOPMOMENT: 
  vrije keuze: klas of speelplaats

 • KRINGMOMENT: 
  kalenders, dagverloop, praatronde,…

 • INSTRUCTIE

 • ZELFSTANDIG WERK

 • KEUZEOPDRACHTEN

 • PROJECTWERKING

 • KRINGMOMENT: 
  reflectie

DSC01729.jpg

KINDEREN ONTWIKKELEN HUN TALENTEN

Aangepaste terminologie = toegankelijker voor kinderen

Tekengebied 1.png
bottom of page