top of page

Inschrijven

Om onze daltonwerking optimaal te kunnen toepassen hebben wij een maximumcapaciteit van 24 kleuters per geboortejaar in de kleuterschool en 24 leerlingen per klas in de lagere school.
Indien de maximumcapaciteit bereikt is kan u opteren voor op de wachtlijst te komen.
Deze wachtlijst is geldig gedurende het lopende schooljaar. 

Een inschrijving kan pas voldaan worden na een rondleiding waarin de specifieke werking van ons Daltononderwijs wordt toegelicht.

Tevens kan u dan een kijkje nemen hoe we de pijlers ZELFSTANDIGHEIDSAMENWERKEN en VERANTWOORDELIJKHEID in de praktijk omzetten. 
Indien u zich kan vinden binnen onze specifieke visie wordt u later uitgenodigd voor een intakegesprek. 

Voor de instappers vindt er jaarlijks in september en januari een infoavond plaats. Ook op de wendag in hun toekomstige klas kunnen ze al eens kennis maken met hun nieuwe klasgenootjes en hun klasjuf of -meesterOuders worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht via mail.

Voor een rondleiding, meer info en/of een afspraak neem contact op via 
info@xcleigenwijs.be.

In Lommel werken de scholen met een digitaal aanmeldsysteem. Meer info vind je op lommel.aanmelden.in

bottom of page