top of page

INSCHRIJVEN

Om onze werking te kunnen garanderen hebben wij een maximumcapaciteit van 24 leerlingen per geboortejaar.
Indien de maximumcapaciteit bereikt is kan u opteren voor op de wachtlijst te komen.
Deze wachtlijst is geldig gedurende het lopende schooljaar. 

Voor de instappers vindt er jaarlijks in maart een infoavond plaats.
Meer info hieromtrent kan u terugvinden op onze facebookpagina.

 

Een inschrijving kan pas voldaan worden na een rondleiding waarin de specifieke werking van ons Daltononderwijs wordt toegelicht.

Tevens kan u dan een kijkje nemen hoe we de pijlers ZELFSTANDIGHEIDSAMENWERKEN en VERANTWOORDELIJKHEID in de praktijk omzetten. 
Indien u zich kan vinden binnen onze specifieke visie wordt u later uitgenodigd voor een intakegesprek met de zorgcoördinator en/of klasleerkracht. 

Voor meer info en/of een afspraak neem contact op via 
info@xcleigenwijs.be.

bottom of page