top of page

Ik-plan en kopje-thee-gesprekken

Het ik-plan wordt in onze daltonwerking gebruikt om onze kinderen te leren zelfstandig aan de slag te gaan. Leerlingen die zelfstandig aan de slag kunnen ervaren rust, overzicht en structuur. Deze plannen zijn door ons ontwikkeld op basis van de zelfinstructiemethode van de beertjes van Meichenbaum. 
Aan de hand van dit document met kleurcodes en duidelijke symbolen leren onze leerlingen zelfstandig en planmatig te werk gaan om iets te onderzoeken, te leren, te maken of te doen. 
Op deze manier willen we vooral de zelfstandigheid van onze leerlingen stimuleren, maar moeten ze ook zeker leren samenwerken en hun verantwoordelijkheid gebruiken om dit tot een goed einde te brengen. De kernwaardes van onze school in praktijk brengen, doen we zo! 

DSC01760.jpg
DSC01836.jpg

De kopje theegesprekken vinden drie keer per jaar plaats in onze klassen. Tijdens dit informeel reflectiemoment gaan onze leerkrachten individueel met elke leerling in gesprek.  
‘Wat leeft er in jou?’  
‘Hoe voel jij je?’ 
We kunnen enkel leren en groeien als we ook in verbinding staan met onszelf en de andere.  
‘Hebben we ergens nood aan?’ 
‘Heb ik nog een vraag voor mijn juf of meester?’ 
Met een lekker drankje en een lekker koekje groeien onze leerkrachten en leerlingen zo samen naar een veilig, uitdagend klasklimaat.

bottom of page